Proces powstawania wnętrz usługowych - od projektu do realizacji - krok po kroku

Jak wykreować inspirującą i niepowtarzalną przestrzeń pracy, zakupów czy odpoczynku?

W dzisiejszych czasach o wizerunku firmy stanowi zarówno jakość świadczonych usług jak i wygląd lokalu. Wystrój sklepu, restauracji czy biura dopasowany do charakteru i rodzaju działalności pozwoli na wyróżnieniu danej firmy na tle innych Projektowanie wnętrz komercyjnych jest procesem złożonym, w którym wiele czynników, często niewidocznych na pierwszy rzut oka, ma ogromny wpływ na funkcjonalność i estetykę wybranej powierzchni. Aby proces ten przebiegł sprawnie i przyniósł oczekiwane efekty, niezbędna jest dobra współpraca Inwestora z architektem. W poniższym artykule przybliżymy poszczególne etapy pracy nad realizacją wnętrza. Zapraszamy do lektury.

Analiza wybranej lokalizacji

Wybór odpowiedniej lokalizacji dla przyszłej inwestycji często jest kluczowy dla jej powodzenia. Dlatego dobrze już na etapie zakupu lub podpisania umowy najmu zasięgnąć porady architekta, który po przeprowadzeniu odpowiednich analiz oraz konsultacji ze specjalistami z różnych branż doradzi, czy dana lokalizacja spełnia wymagania przestrzenne i technologiczne dla założonej inwestycji. Przykładowo, może okazać się, że wybrany lokal nie będzie odpowiedni dla gastronomii, ze względu na wzmożone wymagania dla wentylacji lub brak możliwości wydzielenia i przystosowania powierzchni pod chłodnię. Architekt wspiera proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie możliwości i zagrożeń związanych z daną lokalizacją.
projektowanie fit-out

Projekt koncepcyjny

Będąc w posiadaniu lokalu spełniającego wymagania naszej inwestycji zaczynamy projektowanie wnętrza. Aby spełniało ono zarówno nasze oczekiwania funkcjonalne oraz estetyczne jak i warunki techniczne wymagane prawem najlepiej jak najszybciej zacząć współpracę z architektem, który przeprowadzi nas przez cały proces projektowy stwarzając wnętrze łączące w sobie Komfort i ergonomię, a także podkreślające ideologię i profil działalności firmy.

Projekt koncepcyjny zaczynamy od przedstawienia architektowi wytycznych dotyczących układu przestrzennego, założonej liczby pracowników i/lub klientów, technologii produkcji czy też rodzaju pracy, założeń materiałowych oraz informacji na temat oczekiwanego standardu wnętrza. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu z Inwestorem, architekt przygotuje warianty układu funkcjonalnego lokalu, aby w drodze rozmów i konsultacji powstał rzut wnętrza odpowiadający potrzebom pracowników, klientów, petentów oraz parterów biznesowych.  Bardzo ważnym elementem jest wczesna konsultacja aranżacji powierzchni biurowej z rzeczoznawcami do spraw BHP i Sanepidu oraz Zabezpieczeń Przeciwpożarowych. Dzięki temu projekt już w początkowej fazie zostanie zweryfikowany pod kątem bezpieczeństwa użytkowników danej powierzchni, a także możliwości projektowych z tym związanych. Świadomość możliwości i ograniczeń stawianych przez przepisy BHP i P.Poż. jest gwarantem szybkiej i owocnej współpracy Inwestora i Architekta.

Po wyborze optymalnego układu pomieszczeń i komunikacji, przystępujemy do nadania wnętrzu indywidualnego charakteru. Na tym etapie powstaje standard aranżacyjny oparty o ideologie i wizerunek danej firmy. Czasami architekt opiera się o odgórnie narzucony standard danej marki (w przypadku zagranicznych wytycznych dotyczących materiałów, potrzebne będzie zaprezentowanie propozycji materiałów dostępnych na Polskim rynku zbliżonych kolorem, fakturą, formą wykończenia, do akceptacji przez Inwestora), czasami konieczne jest ustalenie od podstaw wytycznych aranżacji i wykończenia danego wnętrza. Na tym etapie następuje określenie kolorystyki, materiałów wykończeniowych, dobór mebli, wyposażenia, niekiedy też dodatków. W oparciu o powyższe ustalenia Architekta z Inwestorem, powstaje spójny model wnętrza. Końcowym efektem projektu koncepcyjnego są poglądowe wizualizacje 3D lub kłady ścian prezentujące charakter i design najważniejszych powierzchni.
projektowanie fit-out

Projekt wykonawczy

Akceptacja przez Inwestora zaproponowanych rozwiązań układu funkcjonalnego, materiałów oraz kolorystyki wnętrza kończy etap aranżacyjny. Na podstawie zatwierdzonego projektu koncepcyjnego powstaje wielobranżowy projekt wykonawczy lub budowlano – wykonawczy w zależności od potrzeb i możliwości. Swoją pracę równolegle z architektem rozpoczynają branżyści (instalator sanitarny, elektryczny, technolog, itp.). W tej fazie powstają rysunki techniczne, rzuty, przekroje, widoki ścian, rysunki mebli oraz zestawienia wyposażenia i materiałów wykończeniowych niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji. Realnego wymiaru nabierają również indywidualnie projektowane elementy wnętrza takiej jak lady recepcyjne czy barowe lub meble projektowane w idealnym dopasowaniu do gabarytów wnętrza. Czas przygotowania dokumentacji technicznej wynosi od 2 do 6 tygodni od momentu zatwierdzenia koncepcji i zależy od stopnia skomplikowania i skali inwestycji. Finalnie Inwestor otrzymuje skoordynowaną branżowo oraz uzgodnioną z rzeczoznawcami PPOŻ, BHP i Sanepid dokumentację.
projektowanie fit-out

Uzgodnienie projektu w urzędzie

Najczęstszymi przypadkami, kiedy z projektem wnętrza usługowego musimy wybrać się do urzędu (starostwa) jest planowane rozpoczęcie prac budowlanych w budynku, który posiada już prawo do użytkowania lub w sytuacji gdy zmieniamy sposób użytkowania danej powierzchni. Jeżeli projekt wnętrza wymaga przeprowadzenia prac budowlanych, których zakres ingeruje w konstrukcję budynku niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Natomiast, kiedy planujemy prace adaptacyjne nie mające wpływu na wymienione powyżej warunki, potrzebne będzie zgłoszenie robót budowlanych. W zakresie i ilości niezbędnych dokumentów i pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych na danej powierzchni, najlepiej skonsultować się z Architektem i/lub Rzeczoznawcą. Osoba posiadająca odpowiednie kompetencje pomoże w uzyskaniu dokumentów i załączników niezbędnych do dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę oraz przeprowadzi proces uzgodnień projektu w starostwie. W przypadku gdy podejmujemy prace adaptacyjne w obiekcie, który jest w trakcie budowy i nie posiada jeszcze pozwolenia na użytkowanie a po zakończeniu przez nas prac budynek przejdzie odbiory techniczne dodatkowe formalności budowlane nie będą potrzebne.

Budowa

Etap realizacji najczęściej wspierany jest przez autora projektu, który podczas budowy pełni nadzór nad wykonywanymi pracami. Intensywność wizyt i czas, który architekt spędza na budowie w dużej mierze zależy od indywidualnych ustaleń z Klientem. Coraz bardziej popularna staje się również praca w systemie Design & Build polegająca na wykonywaniu inwestycji „pod klucz” od etapu projektu architektonicznego do realizacji. Niezależnie od wybranego modelu współpracy biura projektowe służą pomocą przy dostarczeniu na miejsce budowy wybranych materiałów lub elementów wyposażenia, przygotowują kosztorysy a nawet negocjują rabaty u dostawców dla swoich Klientów.

projektowanie fit-out

Podsumowanie

Każda powierzchnia przeznaczona pod aranżacje powierzchni biurowej lub usługowej jest specyficzna i inna. Niezbędne jest indywidualne podejście do każdej inwestycji, co pozwala na przeprowadzenie kompleksowej analizy powierzchni pod względem ergonomii, bezpieczeństwa i potrzeb Inwestora. Połączenie tych czynników, wzbogacone o ciekawy design, będący wypadkową konsultacji Klienta i Projektanta pozwoli otrzymać niepowtarzalną powierzchnię komercyjną, która stworzy idealne warunki do pracy, usług i odpoczynku, oraz na długo zostanie w pamięci.

Zapraszamy do konsultacji w pracowni projektowej AKD Architekci w sprawie projektów wnętrz biurowych i komercyjnych. Zachęcamy również do konsultacji w  trybie online dostępnych na platformie Facebook oraz drogą mailową.