Budynek biurowy przy zakładzie produkcyjnym

opis:

Inwestor: prywatny

Data: 2019

Powierzchnia: 2000 m2

 

Projekt budynku biurowego przy zakładzie chemicznym.

Założenie stanowi integralną część kompleksu produkcyjnego związanego z profilem działalności inwestora.

Poszczególne części założenia są powiązane komunikacyjnie, infrastrukturą i sposobem obsługi technicznej. Natomiast podział na części  wynika ze względów technologicznych i produkcyjnych.

Część biurowa trzykondygnacyjna, posiada reprezentacyjne wejście od strony parkingu oraz wejście do części produkcyjnej. Tu również mieszczą się pomieszczenia pracy biurowej oraz sale konferencyjne.