Budynek produkcyjny w Okuniewie

opis:

Inwestor: prywatny
Data: 2018
Powierzchnia: 950 m2  
Projekt budynku produkcyjnego z częścią biurową przy ul. Inwestorskiej w Okuniewie.

Założenie stanowi integralną całość wzajemnie się uzupełniającą pod względem funkcjonalnym i przeznaczenia, jakim jest realizacja produkcji elementów związanych z profilem działalności inwestora.

Poszczególne części założenia są powiązane komunikacyjnie, infrastrukturą i sposobem obsługi technicznej. Natomiast podział na części  wynika ze względów technologicznych i produkcyjnych.

Mniejsza część (dwukondygnacyjna), posiada reprezentacyjne wejście od strony parkingu oraz wejście do części produkcyjnej. Tu również mieszczą się pomieszczenia pracy biurowej oraz sala konferencyjna. Większa część (jednokondygnacyjna). jest częścią produkcyjną.