Opracowanie Urbanistyczne rejonu 'Kercelak'

opis:

Inwestor: miasto Warszawa
Data: 2014  

Projekt urbanistyczny regulujący układ przestrzeni miejskich w rejonie ulic Leszno i Okopowa