Projekt budynku wielorodzinnego w Kielcach

opis:

Inwestor: prywatny
Data: 2014
Powierzchnia: 12 500 m2
Współpraca: Ewa Latoszek

Opracowanie koncepcji architektonicznej zespołu zabudowy mieszkaniowo – usługowej na działce nr 94/50 przy ul. wojska polskiego w Kielcach.