Zespół mieszkalny przy ulicy Stalowej

opis:

Inwestor: prywatny
Data: 2018
Powierzchnia: 19 400 m2  
Projekt dwóch budynków mieszkalnych na działce przy ul. Stalowej w Warszawie.
Część działki, na której mieści się przedmiot opracowania przynależała do terenu Stalowni Praskiej a następnie jej właścicielami był kolejno Zarząd Okręgowy Artylerii Okręgu Wojennego, Wojsko Polskie. Teren przez ostatnie dwudziestolecie był praktycznie nie użytkowany. Na terenie objętym opracowaniem znajdują się obiekty o ponadprzeciętnej wartości historycznej wpisane do Rejestru Zabytków i są to min.: murowane ogrodzenie, pomieszczenia, szczyt głównej hali produkcyjnej, podziemne korytarze, chodniki naziemne. W skład projektu wchodza dwa budynki mieszkalne: 6 kondygnacyjny z garażem podziemnym oraz 4 kondygnacyjny z garażem podziemnym.

Założenie stanowi kontynuację zabudowy działki jako terenu wielofunkcyjnego. Projektowane obiekty zawierają funkcję mieszkaniową wzajemnie powiązaną komunikacyjnie, dowiązaną do już zrealizowanych obiektów.

Forma budynków dostosowana jest parametrami technicznymi oraz rozwiązaniami materiałowymi do wskazań warunków zabudowy oraz kontekstu miejsca. Większy budynek posiada formę litery U z ostatnią kondygnacją wycofaną z lica elewacji widocznych od ul Stalowej. Mniejszy z budynków zaś, posiada jednorodną formę na kształt litery L.
Forma budynków dostosowana jest parametrami technicznymi oraz rozwiązaniami materiałowymi do wskazań warunków zabudowy oraz kontekstu miejsca. Budynek A posiada formę litery U z ostatnią kondygnacją wycofaną z lica elewacji widocznych od ul Stalowej. Budynek B posiada jednorodną formę na kształt litery L.